Om 1. Maj

Hvorfor 1. maj? Lidt historie

Den 1. maj har siden 1889 været arbejdernes internationale kampdag. En dag der verden over markeres med taler, aktioner og solidaritet. I København markeres dagen med fagbevægelsens 1. maj-arrangement i Fælledparken.

I 1889 bliver 1. maj gjort til arbejdernes internationale demonstrations- og festdag af repræsentanter fra en lang række lande i Europa og Amerika.

Valget af 1. maj til arbejdernes internationale kampdag er ikke tilfældigt. Den 1. maj 1890 er en helt speciel dag i den internationale arbejderbevægelses historie. Her var det første gang, at arbejdere verden over gik på gaden for deres rettigheder.

I København foregår 1. maj – dengang som i dag – i Fælledparken. Sådan blev det, da politiet i 1889 forbød arbejderne at gå i demonstration på gaderne. Derfor mødtes arbejderne i stedet i Fælledparken.

På trods af at mange blev truet med at blive fyret fra deres arbejde, hvis de deltog i 1. maj-demonstrationerne, mødte 50.000 mennesker op på Fælleden.

Herefter fik store dele af fagbevægelsen indført, at arbejderne havde krav på at have fri den 1. maj. Kampen for 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile, var helt frem til 1920 den vigtigste parole til 1. maj.

Beslutningen om at gøre 1. maj til arbejdernes internationale kampdag blev taget af politiske organisationer, men udførelsen lå overvejende hos de faglige organisationer. Sådan er det stadigvæk. Overalt i Danmark arrangerer faglige organisationer hvert år 1. maj-arrangementer. København er ingen undtagelse, og FH Hovedstaden har således i en årrække været hovedarrangør af 1. maj i Fælledparken.