Startside

1MAJ 2020 – Aflyses

1. maj i Fælledparken aflyses. LO Hovedstaden og FTF Region Hovedstaden håber at kunne festliggøre dagen under mere beskedne forhold, hvis myndighederne skønner det sikkert i forhold til coronavirus til den tid. Alternativt vil de sociale medier blive taget i brug.

“Det er rigtig trist at træffe beslutning om at aflyse 1. maj i Fælledparken som vi kender det, men vi følger naturligvis myndighedernes meldinger og vi må alle gøre alt for at modarbejde spredningen af smitte med coronavirus”, siger Per Olsen, formand LO Hovedstaden.

Markering af 1. maj

Med baggrund i forsamlingsforbud pga. coronavirus aflyser LO Hovedstaden og FTF Region Hovedstaden den fysiske gennemførsel af 1. maj 2020 i Fælledparken. Dog håber man at kunne festligholde arbejdernes kampdag i Fælledparken under mere beskedne forhold, såfremt myndighederne finder det sikkert, når vi når frem til 1. maj.

“Nu må vi se hvordan situationen er i Danmark når vi når frem til 1. maj. Hvis det er sikkert og myndighederne siger ok for det, vil vi afholde en mindre sammenkomst i Fælledparken 1. maj. For stadig at markere dagen og det historiske perspektiv i at Hovedstadens arbejdere altid har fejret 1. maj i netop Fælledparken”, siger Per Olsen, formand LO Hovedstaden.

Første maj på de sociale medier

Såfremt situationen i Danmark fortsat er alvorlig og med forbud mod forsamling, vil vi overveje om der kan laves en mindre symbolsk markering i Fælledparken uden fysisk fremmøde, samtidig med en alternativ markering på de sociale medier. Dette vil der blive meldt mere ud om når der er truffet beslutning


Fornyelse og tradition
I 2019 er vi rykket til et andet område (8 og 9) i Fælledparken. Traditionerne holdes selvfølgelig i hævd. Der vil stadig være faneindmarch og taler af både parti- og organisationsledere på Hovedscenen. Vi glæder os meget til at se jer alle sammen – til en lidt mere involverende og dialogbaseret 1. maj.

Solidaritetsboderne er i år at finde midt på festpladsen, som er ændret markant, sådan at telte og scener er placeret, så man som gæst i Fælledparken oplever intimitet, samhørighed og lighed. Vi vil hinanden!

Der vil løbende komme mere information på denne side, om årets 1. maj i Fælledparken.

1. maj i Fælledparken 2019


Når jeg ser et rødt flag smælde:

Tekst af Oskar Hansen.
Musik af John Madsen.

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,-
jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden –
i dens folder er fremtiden gemt.

 

 

Skriv et svar