Slå lyd fra Slå lyd til

Fagbevægelsens Historie

10.09.1871
Louis Pio grundlægger Den Internationale Arbejderforening for Danmark
11.04.1872
Slaget på Fælleden
03.01.1899
De samvirkende Fagforbund (senere LO) stiftes
15.04.1899
Septemberforliget indgås
01.01.1910
Arbejdsretten nedsættes
01.01.1920
Arbejdsdagen kommer ned på 8 timer
30.01.1933
Kanslergadeforliget – det første statslige indgreb
15.04.1938
Ferieloven vedtages og giver ret til to ugers ferie med løn til alle
22.04.1952
FTF dannes
16.09.1959
De samvirkende Fagforbund skifter navn til LO
30.09.1970
EFG-loven vedtages
01.01.1975
Arbejdsmiljøloven vedtages
09.09.1987
Den første trepartsaftale indgås
01.01.1993
Arbejdsmarkedspensioner indføres for alle lønmodtagere
01.01.2019
LO og FTF fusionerer og bliver til FH den 1. januar 2019