LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser beslutter fusion